Skip to main content

CEPI en Moderna zetten mRNA-technologie in om 100 Dagen Missie te bevorderen

Nieuw partnerschap maakt gebruik van Moderna’s mRNA-platform voor versnelling van de ontwikkeling van epidemische en pandemische vaccins

Eerste samenwerkingsproject zal gericht zijn op de bevordering van de pandemische paraatheid door snelle preklinische studies mogelijk te maken voor antigeenontwerpen van virussen die een risico vormen voor de wereldwijde volksgezondheid

Amsterdam, 30 oktober 2023 – De Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) en Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA) kondigen een strategisch partnerschap aan om de ontwikkeling van vaccins tegen virale ziekte-uitbraken, die een bedreiging vormen voor de wereldgezondheid, te versnellen door de inzet van het Moderna mRNA-platform. De samenwerking maakt het mogelijk om het aantal infectieziektedoelwitten voor mRNA-vaccintechnologie uit te breiden en de pandemische paraatheid en inspanningen op het gebied van de volksgezondheid te versterken. Met als wereldwijd doel om de tijdlijnen voor vaccinontwikkeling terug te brengen tot 100 dagen.

mRNA-technologie is een cruciale factor voor deze 100 Dagen Missie. Binnen enkele dagen na het identificeren van een nieuwe virale dreiging maakt de flexibiliteit van het snel reagerende mRNA-platform het mogelijk om nieuwe kandidaatvaccins te ontwerpen. Deze worden vervolgens snel klaargemaakt voor klinische studies en de daaropvolgende opschaling. Een voorbeeld hiervan is het goedgekeurde COVID-19 mRNA-vaccin van Moderna.

Dr. Richard Hatchett, CEO van CEPI, licht toe: "Toekomstige virusuitbraken zijn onvermijdelijk, maar een nieuwe pandemie niet. Dankzij de wetenschappelijke en technologische innovaties die tijdens COVID-19 naar voren kwamen, beschikt de wereld nu over de middelen en mogelijkheden om te voorkomen dat de volgende uitbraak uitmondt in een wereldwijde catastrofe. De belangrijkste daarvan is de nu bewezen mRNA-vaccintechnologie. Deze kan worden ingezet om met een enorme snelheid een veilig en effectief vaccin te ontwikkelen dat snel op schaal kan worden geproduceerd. Onze samenwerking met Moderna maakt gebruik van het klinisch gevalideerde mRNA-platform van de onderneming en haar toonaangevende team van wetenschappers. Zo kunnen we binnen 100 dagen voorbereid zijn op toekomstige epidemieën en pandemieën.”

Stéphane Bancel, CEO van Moderna, voegt toe: "We zijn verheugd met onze strategische samenwerking met CEPI. De kracht van Moderna's mRNA-platform wordt hier ingezet om de ontwikkeling van mRNA-vaccins tegen virale ziekte-uitbraken, die een wereldwijde bedreiging vormen voor de volksgezondheid, te versnellen. Ons mRNA Access programma toont ook onze toewijding aan de volksgezondheid door onderzoekers de mogelijkheid te bieden om onze mRNA-technologie te gebruiken bij de ontwikkeling van vaccins voor opkomende en onderbelichte infectieziekten. We geloven dat dit programma een sleutelrol kan spelen in het ondersteunen van de volgende generatie onderzoekers en ingenieurs om de mRNA-wetenschap vooruit te helpen."

Succesvolle pandemische vaccinontwerpen selecteren

Het eerste project binnen deze samenwerking zal de prestaties van nieuwe AI-gegenereerde antigeenontwerpen en mRNA-technologie evalueren voor een reeks virale families die het grootste risico vormen voor een toekomstige pandemie. Voortbouwend op het bestaande mRNA Access programma van Moderna zullen vaccinonderzoekers hun geavanceerde computationele antigeenontwerpen naar Moderna sturen. Moderna produceert vervolgens de gerelateerde vaccinkandidaten via haar mRNA-platformtechnologie om het benodigde materiaal te leveren voor preklinische studies. Deze studies en vaccinonderzoekers worden door CEPI gefinancierd.

Het project stelt de onderzoekers in staat om snel meerdere antigeenontwerpen, gericht op een specifieke virusfamilie, te testen en vast te stellen welke ontwerpen het meest veelbelovend zijn. Het onderzoek genereert ook gegevens over de prestaties van mRNA-vaccintechnologie tegen geselecteerde virusfamilies, en helpt daarnaast de geschiktheid en effectiviteit van mRNA voor verschillende ziektedoelwitten te beoordelen. Dit draagt bij aan de 100 Dagen Missie en levert belangrijke wetenschappelijke kennis op voor de verdere ontwikkeling van vaccins. Dit kan de wereld een voorsprong geven in de reactie op toekomstige virusuitbraken.

CEPI en Moderna zullen bovendien aanvullende vaccinontwikkelingsprojecten bespreken die binnen de opdracht van dit strategische partnerschap vallen.

Gelijke toegang mogelijk maken

CEPI en Moderna zetten zich in voor gelijke toegang tot de uitkomsten van het strategische partnerschap. CEPI behoudt de rechten op antigeenontwerpen die gegenereerd zijn met CEPI-financiering. Aanvullend zullen de, door CEPI gefinancierde, partners hun gegevens van dit project indienen voor publicatie in openbare tijdschriften ten behoeve van de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap.

Het is de bedoeling dat alle vaccins die in licentie worden ontwikkeld als resultaat van dit strategisch partnerschap tegen betaalbare prijzen beschikbaar worden gesteld in landen met een laag en gemiddeld inkomen.

CEPI en Moderna

Begin 2020 werkten CEPI en Moderna voor het eerst samen toen CEPI een investering van 0,9 miljoen dollar deed om de productie van het Moderna COVID-19-vaccin te ondersteunen.

Over CEPI 

CEPI is een innovatief samenwerkingsverband tussen publieke, private, filantropische en civiele organisaties, gelanceerd in Davos in 2017. Haar missie is om de ontwikkeling van vaccins en andere biologische maatregelen tegen epidemische en pandemische bedreigingen te versnellen, zodat ze toegankelijk zijn voor alle mensen die het nodig hebben.

CEPI heeft de ontwikkeling ondersteund van meer dan 30 kandidaatvaccins tegen haar prioritaire ziekteverwekkers: het Chikungunya-virus, het Ebola-virus, het Lassa-virus, het Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, het Nipah-virus, het Rift Valley Fever-virus en SARS-CoV-2. Ook is het een toonaangevende financierder van onderzoek naar wereldwijde coronavirusvaccins, die bescherming zouden kunnen bieden tegen toekomstige varianten van COVID-19 en andere coronavirussen met een epidemisch en pandemisch potentieel. De organisatie heeft ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van snelle reactieplatforms om vaccins te ontwikkelen tegen Ziekte X (de dreiging van een onbekend virus).

De organisatie speelde een centrale rol in de wereldwijde reactie op COVID-19 en ondersteunde de ontwikkeling van een van 's werelds grootste portfolio's van vaccins tegen SARS-CoV-2, waarvan er zeven zijn goedgekeurd voor binnenlands of wereldwijd gebruik. Het was ook mede-organisator van COVAX, het wereldwijde initiatief voor eerlijke en billijke toegang tot COVID-19-vaccins. Dit heeft geleid tot ongeveer 2 miljard doses vaccins geleverd aan 146 landen wereldwijd.

Het vijfjarenplan van CEPI voor 2022-2026 is gericht op het drastisch verminderen of zelfs elimineren van het toekomstige risico op pandemieën en epidemieën. Centraal in het plan staat CEPI's doel om de tijd die nodig is om veilige, effectieve, wereldwijd toegankelijke vaccins tegen nieuwe bedreigingen te ontwikkelen, terug te brengen tot slechts 100 dagen. Het bereiken van deze '100 Dagen Missie', die is omarmd door de G7 en G20, zou de wereld een kans geven om een toekomstige uitbraak in te dammen voordat deze kan leiden tot een wereldwijde pandemie.

Bezoek onze nieuwspagina voor de laatste updates. Volg ons via @CEPIvaccines, @DrRHatchett, LinkedIn en Facebook.

Over Moderna

Sinds de oprichting van Moderna in 2010 heeft het bedrijf gewerkt aan de bouw van het mRNA-technologieplatform en de infrastructuur voor versnellen van nieuw geneesmiddelonderzoek. Het beschikt over een gevarieerd onderzoeksportfolio van vaccins en therapeutische middelen en eigen productiefaciliteiten die snelle klinische en commerciële productie op grote schaal mogelijk maken. Moderna werkt samen met uiteenlopende binnenlandse en buitenlandse overheidspartners en commerciële partners, wat heeft geleid tot zowel baanbrekende wetenschap als snelle schaalvergroting van de productie. Bovendien heeft dit eerder de goedkeuring van een mRNA-vaccin tegen COVID-19 mogelijk gemaakt.

Het mRNA-platform van Moderna bouwt voort op de voortdurende vooruitgang op het gebied van fundamentele en toegepaste mRNA-wetenschap, toedieningstechnologie en productie. Momenteel zijn mogelijke behandelingen en vaccins voor infectieziekten, immuno-oncologie, zeldzame ziekten, hart- en vaatziekten en auto-immuunziekten in ontwikkeling.

In 2023 is Moderna voor het negende jaar op rij door Science uitgeroepen tot topwerkgever in de biofarmaceutica. Het bedrijf is sinds september 2022 gevestigd in Nederland. Ga voor meer informatie naar https://www.modernatx.com/nl-NL