Skip to main content
Contact met Moderna

Over ons

Bladeren:

Neem contact met ons op als u vragen heeft - de gegevens vindt u hieronder. We horen graag van u!

Man at desk working at computer smiling
Close up of vials in blue container

Bijwerkingen melden

Het is belangrijk eventuele bijwerkingen altijd te melden. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn. 

Voor het melden van bijwerkingen of een medische vraag kunt u ook altijd contact opnemen met Moderna via EMEAMedinfo@modernatx.com of 0800-4090001.