Skip to main content

Privacyverklaring

27 juli 2022

Lees de privacyverklaring van Moderna zorgvuldig door voordat u deze website bezoekt of gebruikt.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Moderna, Inc. (‘Moderna’, ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’). De materialen op onze website (de ‘website’ of de ‘site’) worden door Moderna aangeboden als dienstverlening aanonze klanten en het grote publiek en mogen uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt.

Bij Moderna respecteren wij de privacy van bezoekers van onze website en bellers naar onze callcenters en erkennen wij het belang van maatregelen om de privacy te beschermen van de informatie die wij verzamelen. In deze privacyverklaring wordt een beschrijving gegeven van de soorten persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die wij over bezoekers van de website en bellers naar onze callcenters verzamelen, hoe wij deze persoonsgegevens kunnen gebruiken en met wie wij ze kunnen delen. In deze privacyverklaring wordt ook een beschrijving gegeven van (1) de maatregelen die wij nemen om de door ons verzamelde persoonsgegevens te beschermen en (2) uw rechten en voorrechten met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de verstrekking van uw persoonsgegevens door ons.

Uitsluitingen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via deze website en onze callcenters worden verzameld. In deze verklaring wordt geen beschrijving gegeven van de manieren waarop wij persoonsgegevens die op andere manieren offline zijn verkregen, kunnen verzamelen of gebruiken en deze verklaring heeft geen betrekking op of controle over de privacypraktijken van andere websites (inclusief websites waarnaar wij linken), die hun eigen beleid kunnen hebben. Wij raden onze websitegebruikers aan om op te letten wanneer zij onze website verlaten en om kennis te nemen van de privacyverklaringen van elke website die zij bezoeken en die persoonsgegevens verzamelt. Ongevraagde informatie die u aan ons verstrekt, kan als niet-vertrouwelijk worden beschouwd en Moderna is vrij om die ongevraagde informatie zonder toestemming, compensatie, beperking of toekenning te reproduceren, te gebruiken, te verstrekken en aan anderen door te geven, op voorwaarde dat alle persoonsgegevens in die ongevraagde informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving worden behandeld.

Door onze website te bezoeken, stemt u in met de voorwaarden van deze privacyverklaring en met de gebruiksvoorwaarden. Als u niet instemt met deze voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

Inleiding

‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u te identificeren of contact met u op te nemen, zoals uw contactgegevens, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, land en telefoonnummer, andere informatie die op uw cv kan staan in het geval dat u via onze website bij Moderna solliciteert, en, wanneer de toepasselijke wetgeving hierin voorziet, gegevens over uw gebruik van onze website of uw apparaat die automatisch verzameld kunnen worden, onder meer door het gebruik van cookies, webbeacons en andere volgtechnologieën.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de volgende principes:

 • Wij verwerken persoonsgegevens op rechtmatige, eerlijke en transparante wijze.

 • Wij verzamelen persoonsgegevens alleen voor een specifiek, uitdrukkelijk en gerechtvaardigd doel en wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

 • Wij beperken de verzameling van persoonsgegevens tot de mate die nodig is in verband met het doel waarvoor ze worden verwerkt.

 • Wij leveren redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig zijn en waar nodig worden bijgewerkt.

 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt.

Onze privacypraktijken worden uitvoeriger beschreven in de rest van deze privacyverklaring.

Informatie die wij verzamelen

U kunt onze website bezoeken zonder enige informatie over uzelf te verstrekken. Als u besluit om uw informatie te verstrekken via de functies ‘Aanmelden voor onze mailinglist’ of ‘Contact opnemen’ op onze website of als u naar een vacature bij Moderna solliciteert via het onderdeel ‘Vacatures’ op onze website, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, functie, bedrijfsnaam, land, informatie over uw functie en andere werkgerelateerde informatie. U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan Moderna te verstrekken, maar uw mogelijkheid om onze website of de functies ervan te gebruiken en naar een baan te solliciteren, kan beperkt zijn als u dit niet doet.

Als u een van onze callcenters belt, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, land en andere persoonsgegevens die relevant zijn voor de reden waarom u belt. [Wanneer dat relevant is voor uw oproep, kunnen wij gegevens over uw gezondheid verwerken.

Persoonsgegevens over gebruik van de website en uw interactie met onze e-mails die door cookies of andere geautomatiseerde methoden worden verzameld. Wanneer u onze website gebruikt of een e-mail van ons opent, kunnen wij automatisch informatie over uw gebruik van de website of informatie over uw interactie met onze e-mails verzamelen (bijvoorbeeld wanneer de e-mail is ontvangen en gelezen), onder meer door het gebruik van cookies, webbeacons en andere volgtechnologieën (‘geautomatiseerde informatie’). eautomatiseerde informatie kan onder meer bestaan uit apparaatinformatie, zoals IP-adres, apparaat-id’s en besturingssysteem, en gebruiksinformatie, zoals tijdstip en duur van gebruik, interactie met inhoud en in cookies of soortgelijke technologieën opgeslagen informatie. Op grond van Verordening (EU) 2016/679 inzake gegevensbescherming (de ‘AVG’) wordt geautomatiseerde informatie als persoonsgegevens beschouwd en wij behandelen die geautomatiseerde informatie als persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

‘Cookies’ zijn kleine bestanden die de website ter identificatie op uw harde schijf plaatst. Deze bestanden worden gebruikt voor websiteregistratie en voor aanpassing van uw volgende bezoek aan onze website. Cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurstaal en -weergave. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schijf lezen.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van onze website. Hiertoe behoren bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op uw sollicitantenaccount.

 • Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website en om functies van externe dienstverleners in te voegen. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u personaliseren, uw voorkeuren (bijvoorbeeld uw taalkeuze) onthouden en nuttige diensten van externe aanbieders in onze website integreren.

 • Analytische cookies. . Wij gebruiken het Adobe Analytics- en Google Analytics-platform om bepaalde analytische informatie te verzamelen, zodat wij de activiteit op onze website beter kunnen begrijpen en onze diensten en de kwaliteit van onze website kunnen verbeteren. Deze informatie omvat het IP-adres, opgevraagde pagina’s, verwijzende websites of advertenties, besturingssysteem en browser, en de duur van het bezoek aan onze website. Wij ontvangen deze informatie in samengevoegde vorm. Wij gebruiken deze informatie om te begrijpen hoe bezoekers met onze website omgaan, om de effectiviteit van onze advertenties op websites van derden te meten en om de ervaring van onze bezoekers te verbeteren. Ga voor meer informatie over Adobe Analytics naar https://experienceleague.adobe.com/docs/analytics/technotes/privacy-overview.html. Ga voor meer informatie over Google Analytics naar https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

U kunt cookies van deze website op elk moment weigeren of accepteren door de cookie-instellingen in uw browser te activeren. Het helpmenu van de meeste webbrowsers bevat informatie over het uitschakelen van cookies, maar u kunt ook kijken op http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/. Als u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat sommige functies op onze website niet volledig werken en dat u geen toegang hebt tot bepaalde informatie op deze website.

Persoonsgegevens uit bronnen van derden. Wij kunnen informatie over u ontvangen uit openbaar toegankelijke en commercieel beschikbare bronnen, voor zover wettelijk toegestaan, die wij kunnen combineren met andere informatie die wij van of over u ontvangen. Als u bijvoorbeeld via onze website naar een baan bij Moderna solliciteert, kunnen wij uw LinkedIn-profiel bekijken.

Samengevoegde gegevens. Wij kunnen door ons verzamelde persoonsgegevens samenvoegen en/of anonimiseren, zodat de informatie niet langer een bepaalde persoon identificeert. Wij kunnen die informatie zonder beperking gebruiken, verstrekken en anderszins verwerken voor onze eigen gerechtvaardigde zakelijke doeleinden, waaronder historische en statistische analyses en bedrijfsplanning.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken.

Onze gerechtvaardigde belangen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, waaronder het beheren, promoten en verbeteren van ons bedrijf en het beheersen van ons risico. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerken om:

 • u te voorzien van informatie waar u om hebt verzocht en/of uw vragen te beantwoorden die u via de website, per e-mail en/of telefonisch hebt gesteld,

 • onze wervingsactiviteiten te vergemakkelijken (zoals het verwerken van sollicitaties, het beoordelen van u als kandidaat voor een baan en het volgen van onze wervingsstatistieken),

 • onze communicatie-uitingen en strategieën te analyseren en verbeteren (onder meer door na te gaan wanneer naar u verzonden e-mails ontvangen en gelezen zijn),

 • de inhoud aan te passen die wij op onze website weergeven,

 • fraude, illegale activiteiten (zoals hacking of misbruik van onze website), claims en andere vormen van aansprakelijkheid te voorkomen, vast te stellen, te onderzoeken en erop te reageren,

 • ons te helpen voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen of onze contractuele verplichtingen jegens de Amerikaanse overheid als contractant van de overheid,

 • de privacy, beveiliging, veiligheid of eigendom van de website te handhaven, en

 • met u te communiceren voor andere doeleinden die uit de omstandigheden blijken of waarover wij u informeren wanneer wij persoonsgegevens van u verzamelen.

Wettelijke verplichting

Wij kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te verzamelen en verwerken. Wij kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken in verband met een melding van ongewenste voorvallen.

Algemeen belang

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken om wetenschappelijk onderzoek in het algemeen belang uit te voeren.

Uw toestemming

Wij kunnen ook rechtstreeks of via onze vertrouwde derden uw afzonderlijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u ervoor kiest om nieuws en updates van Moderna te ontvangen, of voor het gebruik van niet-essentiële cookies.

Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze later op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen op het adres dat hierna in het onderdeel ‘Uw privacyrechten’ wordt vermeld.

Gezondheidsgegevens

Wanneer wij gezondheidsgegevens verwerken, onder meer om meldingen van ongewenste voorvallen af te handelen, zorgen wij bovendien voor een aanvullende rechtsgrond zoals vereist door de AVG. Wij moeten meestal hiertoe overgaan omwille van het algemeen belang voor de volksgezondheid of voor wetenschappelijk onderzoek.

Delen van persoonsgegevens

Behalve zoals bepaald in deze privacyverklaring worden uw persoonsgegevens door ons niet verkocht, gedeeld of anderszins aan derden doorgegeven.

Gelieerde ondernemingen en dienstverleners. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere aan Moderna gelieerde ondernemingen wereldwijd die ermee instemmen om ze volgens deze privacyverklaring te behandelen. Wij kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan dienstverleners die voor of namens ons optreden voor verdere verwerking, zoals evaluatie van het nut van deze website, gegevensbeheer, technische ondersteuning of analyse van wervingsgegevens. Deze dienstverleners zijn met ons overeengekomen om de persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of anderszins rechtmatig verwerkt kunnen worden, om uw persoonsgegevens niet aan andere derden te verkopen en om ze niet aan andere derden te verstrekken, behalve zoals wettelijk vereist, door ons toegestaan of in deze privacyverklaring vermeld.

Andere partijen in verband met een transactie tussen ondernemingen. Wij kunnen persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, ook aan een derde doorgeven als onderdeel van een transactie tussen ondernemingen, zoals een fusie, overname, reorganisatie, joint venture, financiering of verkoop van onze activa.

Andere partijen wanneer toepasselijke wetgeving dit vereist of voor zover noodzakelijk om Moderna te beschermen. Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken om aan wettelijke en regulatoire vereisten te voldoen of om ons tegen fraude, illegale activiteiten (zoals reageren op gevallen van hacking of misbruik van onze website), claims en andere vormen van aansprakelijkheid te beschermen.

Internationale Gegevensoverdracht

Wanneer wij persoonsgegevens met een derde delen, is het mogelijk dat deze gegevensoverdracht, de overdracht van persoonsgegevens aan andere landen omvat. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waar de persoonsgegevens oorspronkelijk vandaan komen.

Alleen voor inwoners van de EER en het Verenigd Koninkrijk

Moderna in de VS treedt op als gegevensbeheerder en verwerkt uw persoonsgegevens door de doeleinden en middelen van de verwerking te bepalen, overeenkomstig de AVG. Wees u ervan bewust dat uw persoonsgegevens op de servers van Aquia staan, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Wij hebben specifieke call centers voor inwoners van de EER en het Verenigd Koninkrijk, zodat uw oproep in de EER of het Verenigd Koninkrijk kan worden afgehandeld. Voordat wij uw persoonsgegevens buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk overdragen, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat die gegevens hetzelfde beschermingsniveau krijgen als volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetten in de EER en het Verenigd Koninkrijk. Voor gegevensoverdracht buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk gebruiken wij waar nodig toepasselijke waarborgen, waaronder door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen door contact met ons op te nemen via het onderstaande e-mailadres.

Uw Privacy Rechten

Op grond van de toepasselijke wetgeving kunt u als betrokkene bepaalde rechten hebben. Behoudens bepaalde wettelijk voorgeschreven uitzonderingen kunt u bijvoorbeeld het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of te verzoeken om beperking daarvan en te verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Als u meer informatie wilt ontvangen over ons gebruik van uw persoonsgegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Moderna, Inc.

200 Technology Square

Cambridge, MA 02139 Verenigde Staten

of

Privacy@modernatx.com

Wij proberen alle gevraagde informatie te verstrekken en de gevraagde wijzigingen aan te brengen voor zover dit op grond van de toepasselijke privacywetten en andere wet- en regelgeving vereist en toegestaan is. In elk geval proberen wij u zo snel mogelijk te antwoorden om u over het resultaat van uw verzoek te informeren.

U kunt een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende instantie als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving. De contactgegevens van alle toezichthoudende instanties in de EU vindt u hier.

Informatiebeveiliging

Bij Moderna gebruiken wij commercieel redelijke administratieve, technische, personele en fysieke veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens in ons bezit tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, bekendmaking of wijziging te beschermen. Ondanks deze maatregelen kunnen wij natuurlijk geen perfecte beveiliging garanderen van de netwerken, servers en databases die wij beheren of die namens ons worden beheerd. Met name e-mail die naar of van de website wordt verzonden, is mogelijk niet veilig. Daarom moet u zorgvuldig overwegen welke informatie u ons per e-mail toestuurt. Houd dit in gedachten wanneer u persoonsgegevens via de website aan ons verstrekt.

Bewaring van Gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Moderna slechts zolang bewaard als nodig is voor het doeleinde/de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit is afhankelijk van het doeleinde/de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, de aard van de persoonsgegevens, een eventuele contractuele relatie die de bewaring van de persoonsgegevens regelt en onze wettelijke of regulatoire verplichtingen. Vervolgens vernietigen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

E-mailberichten

In het geval dat wij contact met u opnemen, onder meer per e-mail, bieden wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven of in te schrijven voor de ontvangst van verdere berichten, voor zover dit wettelijk verplicht is. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om e-mailberichten over ontwikkelingen met betrekking tot de producten en/of diensten van Moderna of over specifieke gezondheidsonderwerpen (bijvoorbeeld over methylmalon acidemie (MMA)) van Moderna te ontvangen door het betreffende elektronische formulier ‘Aanmelden voor onze mailinglist’ op onze website in te vullen. Als u op een later tijdstip besluit dat u dit soort e-mailberichten niet langer van ons wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door de link ‘Afmelden’ in het betreffende elektronische communicatiekanaal te gebruiken of een e-mail met de titel ‘Afmelden voor e-mailberichten’ te sturen naar privacy@modernatx.com

Onze verklaring met betrekking tot kinderen

De diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Als u minderjarig bent in het land waar u woont, mag u de diensten alleen met toestemming van of onder toezicht van uw ouder of wettelijke voogd gebruiken. Als wij vernemen dat een kind onder de leeftijd van 13 jaar persoonsgegevens aan of via de diensten heeft verstrekt zonder dat wij eerst de geverifieerde toestemming van zijn of haar ouder hebben ontvangen, gebruiken wij die informatie overeenkomstig de voorschriften van de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) alleen om rechtstreeks aan dat kind (of zijn of haar ouder of wettelijke voogd) te antwoorden en het kind mee te delen dat hij of zij de diensten niet kan gebruiken, waarna wij die persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwijderen.

Als u denkt dat Moderna informatie van of over een kind onder de leeftijd van 13 jaar heeft, kunt u contact met ons Privacy Office opnemen via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Do Not Track-bericht (CalOPPA)

Wij volgen onze websitegebruikers niet in de loop van de tijd en op websites van derden en reageren daarom niet op Do Not Track-signalen (DNT). Moderna geeft derden geen toestemming om persoonsgegevens rechtstreeks van onze gebruikers op onze website te verzamelen, zoals door het gebruik van advertenties van derden.

Links naar websites van derden

Voor het gemak van onze bezoekers kan deze website links bevatten naar andere websites die volgens ons nuttige informatie bieden. Die links kunnen links omvatten naar websites die diensten voor ons verrichten. Moderna is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van die andere websites en kan de privacynormen van die andere websites niet garanderen. Wij raden onze gebruikers aan zich ervan bewust te zijn wanneer zij onze website verlaten en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door onze website wordt verzameld en niet op gelinkte, niet-Moderna-websites.

Wijzigingen in privacyverklaring

Moderna behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze privacyverklaring te wijzigen. Als wij wezenlijke veranderingen in deze privacyverklaring aanbrengen, informeren wij u vooraf via de diensten. Als wij besluiten om persoonsgegevens te gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van het gebruik dat in deze privacyverklaring wordt beschreven of anderszins aan u bekend is gemaakt, hebt u de keuze om aanvullend gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens toe te staan of te weigeren. Wij brengen geen wijzigingen met terugwerkende kracht aan die uw privacyrechten beperken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wanneer u de diensten na de ingangsdatum blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde privacyverklaring aanvaardt. De gewijzigde privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies.

Meer informatie

Als u vragen over deze privacyverklaring, zorgen over de praktijken van deze website of uw omgang met deze website of privacykwesties in het algemeen hebt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@modernatx.com of schriftelijk contact met ons opnemen via:

Moderna, Inc.

Ter attentie van: Global Ethics Compliance & Privacy Legal Department,

200 Technology Square,

Cambridge, MA 02139

Verenigde Staten