Skip to main content

Blog: AI als versneller voor toegang tot gerichte medicijnen en vaccins [deel 1]

Artificial intelligence (AI) heeft de potentie om een enorme versneller te zijn in de medische wereld. En niet alleen dat – AI kan een grote bijdrage leveren aan het bereiken van de heilige graal: gepersonaliseerd en sneller medicijnen en vaccins beschikbaar maken voor patiënten. Bij Moderna zien we het nu al terug in onze dagelijkse praktijk: de combinatie van AI met ons mRNA-platform is in potentie uitermate krachtig.

De omarming van kunstmatige intelligentie als hulpmiddel en katalysator in ons bedrijf past bij onze filosofie. We durven risico te nemen en maken graag het onmogelijke mogelijk. Een van de belangrijkste mindsets bij Moderna is ‘We digitize everywhere possible’ – we zijn een voorstander van het werken met nieuwe technologie. Sterker nog, ons bedrijf is gebouwd op nieuwe technologie en AI hoort daar bijna vanzelfsprekend bij. 

Op vele plaatsen in de organisatie

Zo beschikken we over onze eigen versie van ChatGPT, genaamd mChat. Bijna twee derde van de medewerkers past mChat al op vele plaatsen in de organisatie toe. Dat reikt van eenvoudige vertalingen tot initiatieven tegen het licht van geldende regelgeving houden. AI is geïntegreerd in onze gehele bedrijfsvoering: HR versnelt er het wervingsproces mee, onze kwaliteitscontrole hoeft niet meer handmatig door datasets te ploegen en op commercieel vlak analyseren we klantervaringen, zodat we hen betere informatie en persoonlijke service kunnen geven. Dankzij Brice Challamel, onze Vice-President Data & AI Transformation, eerder werkzaam bij Google, bieden we onze medewerkers vanuit onze AI Academy diverse AI-trainingen aan: van basiscursussen tot gevorderde opleidingen, met interactieve video’s en echte use cases. Die zorgen ervoor dat je AI meteen zelf wilt toepassen omdat je direct de voordelen ziet in je dagelijkse werk. Ook organiseren we AI-wedstrijden waarin mensen van elkaar kunnen leren en nemen de AI champions teams mee in het leren en in praktijk brengen. 

Enorme versnelling van vaccinontwikkeling

Belangrijk zijn ook de voordelen voor ons primaire proces – en potentieel revolutionair. De innovatie die het mRNA-platform brengt, kan in potentie versneld worden door AI. Zo hadden we in 2020 in 48 uur het mRNA-construct gecodeerd dat gebruikt kon worden voor ons vaccin. Vervolgens hadden we binnen een jaar een vaccin dat getest was in klinische studies en op grote schaal beschikbaar. In de jaren erna kon dit productieproces verkort worden naar slechts 2 maanden om een vaccin op de markt te brengen tegen de COVID-varianten die het seizoen mogelijk zouden domineren. Je zit daardoor veel dichter op de realiteit. Kijk naar het huidige proces van de griepprik. Nu kondigt de WHO elk jaar in februari aan welk virustype ze voor de volgende winter op het noordelijk halfrond verwachten - gebaseerd op data van het zuidelijk halfrond. Maar tegen het najaar kan het zo zijn dat het virus enkele mutaties is ondergaan. Met mRNA kun je naar verwachting dichter tegen het griepseizoen aan produceren. Daarom kun je daarmee ook veel sneller afstemmen op de circulerende virusvarianten van dat moment.

Beter voorbereid op de toekomst

Daarnaast kan men zich beter voorbereiden op de ziekte-uitbraken van de toekomst. In Nederland werkt bijvoorbeeld het UMC Groningen aan een grootscheepse AI-analyse van de luchtwegklachten die bij huisartsen binnenkomen. Zo kunnen ze voorspellen welke klachten daadwerkelijk tot een infectieziekte-uitbraak zoals o.a. COVID leiden. Met die kennis zien we de volgende golf misschien wel eerder aankomen. Op internationaal niveau werken diverse toonaangevende onderzoeksinstituten samen in de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) met als doel om de wereld voor te bereiden op Disease X, de volgende pandemie. Met hulp van AI gaan zij een vaccinbibliotheek samenstellen uit de 25 virusfamilies waarvan we weten dat die besmettelijk zijn voor de mens. In die bibliotheek slaan zij antigenen op die door AI zijn gegenereerd en vervolgens zijn getest en geverifieerd op hun werking. Die kunnen we straks, indien nodig, ‘van de plank halen’ om daarmee veel sneller vaccinkandidaten te ontwikkelen. Ons mRNA-platform gaat hier ook onderdeel van uit maken. Zo maken we dit platform in samenwerking met CEPI beschikbaar om het aantal infectieziektedoelwitten voor mRNA-vaccintechnologie uit te breiden. Het mRNA-platform versterkt zo de pandemische paraatheid en inspanningen op het gebied van de volksgezondheid. Met als wereldwijd doel om de tijdlijnen voor vaccinontwikkeling terug te brengen tot 100 dagen.

Lees in de tweede blog hoe AI wordt ingezet in het mRNA Access programma, welke voordelen én valkuilen AI met zich meebrengt, en hoe zorg sneller, toegankelijker en betaalbaarder kan worden met behulp van AI. 

NL-MRNA-2300012