Skip to main content

Whitepaper: Het vaccinatiestelsel van de toekomst - zijn we al dichterbij?

De toekomst van het vaccinatiestelsel voor volwassenen staat op een kritiek punt. Preventieve maatregelen, zoals vaccinaties, zijn essentieel om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen en de belasting op de zorg te verminderen. In de whitepaper ‘Het vaccinatiestelsel van de toekomst: zijn we al dichterbij?’ delen betrokken healthcare professionals hun visie op de toekomst van volwassenenvaccinatie in Nederland.

De inzichten van de geïnterviewde experts worden samengevat in 4 concrete aanbevelingen voor het verbeteren van de toegang en de coördinatie van vaccinaties met als doel een hogere vaccinatiegraad en betere bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen.
4 concrete aanbevelingen

  1. Creëer met gespecialiseerde vaccinatiecentra duidelijke vaccinatieroutes voor ouderen en medische risicogroepen

  2. Investeer in effectieve communicatie op maat om de vaccinatiegraad te verhogen

  3. Zorg voor een duurzame manier van budgetteren en implementatie van vaccins met een positief advies van de Gezondheidsraad

  4. Benut beschikbare technologieën zoals IT, AI en innovatieve toedieningswegen om vaccinatieprogramma’s te stroomlijnen

Download de whitepaper

Benieuwd naar de inzichten achter deze aanbevelingen voor de toekomst van volwassenenvaccinatie in Nederland? Download dan nu onze whitepaper en ontdek hoe we samen kunnen werken aan een effectief, inclusief en veerkrachtig vaccinatiestelsel dat de publieke gezondheid in Nederland op lange termijn waarborgt.
NL-MRNA-2400009