Skip to main content

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od wrzesień 2023 r.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano, w jaki sposób firma Moderna Inc. i jej oddziały na całym świecie („Moderna”, „my”, „nasz” lub „nas”) gromadzą, przechowują i wykorzystują („przetwarzają”) Twoje dane osobowe, gdy:

 • korzystasz z naszej witryny internetowej www.modernatx.com lub innej witryny internetowej Moderna zawierającej łącza do niniejszego oświadczenia;

 • korzystasz z naszych innych usług cyfrowych, takich jak aplikacja dostarczana przez Moderna, które zawierają łącze lub wykorzystują niniejsze oświadczenie; lub

 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszych centrów obsługi telefonicznej.

Dane osobowe” to informacje związane z lub wykorzystywane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji lub kontaktu z konkretną osobą. Takie dane mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe, relację z firmą Moderna itp.

Niektóre Dane osobowe, takie jak informacje dotyczące stanu zdrowia lub stanu medycznego (zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa) charakteryzuje się jako wrażliwe („Wrażliwe dane osobowe”) i mogą podlegać bardziej rygorystycznym regulacjom oraz wymogom dotyczącym wyrażania zgody niż inne informacje.

Moderna zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest podejmowanie kroków w celu ochrony prywatności zbieranych przez nas informacji i dokładamy wszelkich starań, aby szanować Twoją prywatność.

Przeczytaj niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności uważnie, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i przechowujemy podane dane osobowe oraz jakie kroki podejmujemy, aby pomóc chronić przekazywane, często wrażliwe, dane osobowe przed nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem. Przesyłając informacje do naszych witryn lub usług albo za ich pośrednictwem, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI, NIE KORZYSTAJ Z ŻADNEJ Z TYCH USŁUG.

Podsumowanie kluczowych punktów

Niniejsze podsumowanie zawiera kluczowe punkty naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, ale więcej informacji na ten temat można znaleźć w Spisie treści zamieszczonym poniżej. Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do Spisu treści.

1. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia dla Ciebie żądanej usługi i ich ulepszania, komunikowania się z Tobą w celach bezpieczeństwa i wywiązywania się z obowiązków prawnych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu podstawy prawne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

2. Czy przetwarzamy wrażliwe dane osobowe?

Możemy przetwarzać wrażliwe dane osobowe, tylko gdy jest to konieczne, za Twoją zgodą lub gdy wymaga tego obowiązek prawny. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Wrażliwych danych osobowych.

3. Gdzie Moderna będzie przetwarzać Twoje dane?

Moderna to globalna firma, która prowadzi centra danych na całym świecie, w tym w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych (globalne siedziby główne ModernaTX). Moderna może przetwarzać dane osobowe w bazach danych, do których dostęp mają upoważnieni pracownicy Moderna na całym świecie.

Przekazywanie danych osobowych pomiędzy firmą Moderna a jej oddziałami na całym świecie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i naszymi Umowami o wewnątrzfirmowym przekazywaniu danych.

Przekazywanie danych przez osoby trzecie poza UE, EOG, Szwajcarię lub Wielką Brytanię odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności i zgodnie z poniższymi klauzulami bezpieczeństwa, standardowymi klauzulami umownymi (Standard Contractual Clauses, SCC) lub umowami modelowymi.

4. Kiedy i komu udostępniamy Twoje dane?

Będziemy udostępniać Twoje dane usługodawcom, którzy wspierają naszą działalność oraz innym osobom i partnerom biznesowym w ograniczonych okolicznościach, w oparciu o zobowiązania prawne i zgodnie z naszymi Informacjami o ochronie prywatności.

5. W jaki sposób chronimy Twoje dane?

Stosujemy zabezpieczenia techniczno-organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Jednak żadne przetwarzanie elektroniczne nie może być w 100% bezpieczne, więc nie możemy obiecać, że hakerzy, cyberprzestępcy ani inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i ukraść Twoich danych osobowych lub uzyskać do nich nieautoryzowany dostęp. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

6. Jakie masz prawa i jak możesz z nich korzystać?

W zależności od Twojej lokalizacji, obowiązujące tam przepisy o ochronie danych osobowych zapewniają Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych.

Możesz skorzystać z tych praw, odwiedzając naszą stronę internetową z żądaniami.

Należy pamiętać, że niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy informacji gromadzonych za pośrednictwem witryn internetowych ani usług osób trzecich, do których możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem witryn osób trzecich.

Administrator danych: Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności jest ModernaTX, Inc.

To oświadczenie zostało podzielone na kilka części – wybierz żądany temat, aby uzyskać więcej informacji.

Zasady

Będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) w Unii Europejskiej, Ustawa o ochronie danych osobowych w Japonii oraz Ustawa o ochronie danych osobowych w Korei Południowej. Naszym celem jest:

 • Przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób.

 • Zbieranie Danych osobowych w określonym, wyraźnym i uzasadnionym celu oraz wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, dla których zostały pierwotnie zgromadzone.

 • Ograniczanie gromadzenia Danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego są przetwarzane.

 • Podejmowanie uzasadnionych starań w celu zapewnienia, aby Twoje Dane osobowe były dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane.

 • Przechowywanie Danych osobowych nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których Dane osobowe są przetwarzane.

 • Przetwarzanie Danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo i poufność.

Nasze praktyki w zakresie prywatności zostały opisane bardziej szczegółowo w pozostałej części niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

1. Gromadzone przez nas informacje

W zależności od interakcji, jakie prowadzisz z nami, możemy gromadzić i przetwarzać Twoje Dane osobowe. Na przykład możesz przesłać swoje dane kontaktowe, aby dołączyć do naszej listy mailingowej, skontaktować się z nami za pośrednictwem funkcji Kontakt lub złożyć podanie o pracę w Moderna za pośrednictwem sekcji Kariery na naszej witrynie internetowej. W związku z tym, w zależności od rodzaju Usługi, możemy poprosić Cię o podanie Danych osobowych, takich jak:

 • Ogólne dane identyfikacyjne: inicjały, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, kraj, data urodzenia, wiek,

    pochodzenie etniczne (w przypadku, gdy Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) zawiera szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia etnicznego)

 • Dane kontaktowe: numer kontaktowy, adres e-mail, adres korespondencyjny

 • Korzystanie z produktów: dane związane z korzystaniem z naszych produktów, w tym informacje zwrotne o produkcie i historia użytkowania

 • Szczegółowe informacje zawodowe (w przypadku pracowników służby zdrowia): nazwa stanowiska, nazwa instytucji/organizacji, dodatkowe informacje na temat stanowiska i wszelkie inne informacje związane z pracą

 • Dane techniczne: adres IP, identyfikatory urządzeń, system operacyjny, historia przeglądania, historia wyszukiwania, godzina i czas trwania użytkowania, interakcja z treścią

 • Informacje o Twoim stanowisku i wszelkie inne informacje związane z pracą, doświadczenie zawodowe, wykształcenie

Przed przekazaniem nam tych danych należy dokładnie rozważyć ujawnienie Wrażliwych danych osobowych. Przekazując nam Wrażliwe dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie i ujawnianie w celach i w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Możesz odwiedzić naszą witrynę internetową bez dobrowolnego podawania informacji o sobie. Nie masz obowiązku przekazywania nam żadnych Danych osobowych, ale możliwość korzystania z naszej witryny internetowej lub jej funkcji, ubiegania się o zatrudnienie lub zgłaszania zdarzeń niepożądanych może być ograniczona. Dzwoniąc do naszych centrów obsługi telefonicznej, możesz zachować anonimowość, chyba że gromadzenie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub przekażesz nam swoje dane osobowe.

Jeśli przekazujesz nam Dane osobowe innej osoby lub zezwalasz nam na ich gromadzenie,  oświadczasz, że jesteś upoważniony do udostępniania tych informacji i zezwalasz nam na wykorzystywanie tych informacji w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

2. W jaki sposób informacje są gromadzone i wykorzystywane

a. Informacje, które podajesz dobrowolnie

Gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe, które przekazujesz nam dobrowolnie, odwiedzając nasze witryny lub korzystając z naszych usług. Możesz korzystać z niektórych usług bez rejestracji lub identyfikacji, ale jeśli się nie zarejestrujesz, możesz nie mieć dostępu do wszystkich usług lub funkcji witryny. Jeżeli zdecydujesz się zarejestrować, możemy wykorzystywać przekazane przez Ciebie Dane osobowe do potwierdzenia Twojej rejestracji i udzielania odpowiedzi na Twoje prośby.

Na Twoją prośbę możemy również wykorzystywać Twoje Dane osobowe do wysyłania Ci specjalnych promocji lub biuletynów zawierających informacje, które mogą Cię zainteresować.

Pracownik służby zdrowia lub instytucjonalny świadczeniodawca usług medycznych jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganego prawem upoważnienia, zgody lub innego zezwolenia od swoich pacjentów przed przekazaniem ich Danych osobowych firmie Moderna. Przesyłając jakiekolwiek Dane osobowe pacjenta, oświadczasz i gwarantujesz firmie Moderna, że uzyskano na to wszystkie wymagane pozwolenia.

b. Poprzez korzystanie z usług interaktywnych

Jeśli zdecydujesz się na wypełnianie naszych kwestionariuszy i ankiet oraz skorzystasz z innych usług interaktywnych, będziemy gromadzić informacje, w tym informacje dotyczące zdrowia i inne Wrażliwe dane osobowe, które nam udostępniasz, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób produkty Moderna są wykorzystywane w radzeniu sobie z chorobami, w związku z którymi są one wprowadzane na rynek.

c. Gdy jesteś zainteresowany włączeniem do badania klinicznego

Jeżeli przekażesz nam Dane osobowe związane ze zdrowiem w celu udziału w badaniu klinicznym, możemy wykorzystać Twoje Dane osobowe do oceny, czy kwalifikujesz się do udziału w badaniu, w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie potencjalnego udziału w badaniu oraz do przekazania Ci dodatkowych informacji na temat badania.

Po włączeniu do badania, w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Twoim udziałem w badaniu klinicznym możesz kontaktować się z głównym badaczem i/lub zapoznać się z przekazanymi Ci informacjami dotyczącymi badania, np. formularzem świadomej zgody.

d. Korespondencja z Moderna na temat produktów Moderna

Jeśli skontaktujesz się z firmą Moderna lub będziesz korzystać z Usług w celu zadawania pytań lub zgłaszania problemów związanych z korzystaniem z jednego z naszych produktów, możemy wykorzystywać informacje podane przez Ciebie podczas składania raportów do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, Europejskiej Agencji Leków lub innego odpowiedniego organu nadzorczego oraz w inny sposób wymagany przez prawo. Możemy również wykorzystywać te informacje do skontaktowania się z lekarzem przepisującym leki w celu podjęcia dalszych działań w związku ze zdarzeniem związanym ze stosowaniem naszego produktu.

e. Poprzez narzędzia do gromadzenia danych

Jeśli jest to dozwolone lub wyraziłeś na to zgodę, Moderna automatycznie będzie gromadzić informacje na temat korzystania z Usług za pomocą narzędzi do gromadzenia danych, takich jak sygnały nawigacyjne i pliki cookie. „Sygnał nawigacyjny” to fragment kodu, który umożliwia nam monitorowanie aktywności użytkowników i ruchu w witrynie internetowej. „Plik cookie” to losowo wygenerowany, unikalny kod numeryczny przechowywany w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika lub na dysku twardym komputera. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny (lokalizacji internetowej), z której pochodzi plik cookie, „okres ważności” pliku cookie (tj. kiedy wygasa), a także losowo wygenerowany, unikalny kod numeryczny.

Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu firmy Moderna dotyczącym plików cookie.

Wykorzystujemy informacje zebrane za pośrednictwem narzędzi do gromadzenia danych do monitorowania wzorców użytkowania, przechowywania informacji o preferencjach użytkownika i ulepszania Usług. Na przykład Twoje Dane osobowe mogą być wykorzystywane do tworzenia spersonalizowanych ofert, informacji i usług dostosowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Możemy śledzić Twoje działania w czasie i w witrynach internetowych, aplikacjach lub innych usługach internetowych osób trzecich, aby wyświetlać reklamy w witrynach internetowych osób trzecich. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób, zapoznaj się z częścią „Przysługujące Ci opcje wyboru w zakresie prywatności” zamieszczoną poniżej.

Możemy również gromadzić informacje na temat lokalizacji urządzenia mobilnego lub tabletu wykorzystywanego do uzyskiwania dostępu do Usług („Dane lokalizacyjne”). Dane lokalizacyjne obejmują: (i) lokalizację urządzenia mobilnego lub tabletu w sieci GPS lub Wi-Fi; (ii) adres IP urządzenia mobilnego, tabletu lub usługi internetowej wykorzystywanej do uzyskiwania dostępu do Usług; oraz (iii) inne informacje udostępniane przez użytkownika lub inne osoby, wskazujące aktualną lub wcześniejszą lokalizację użytkownika, takie jak informacje geotagowe na zdjęciach.

f. Połączenia z mediami społecznościowymi

Podczas uzyskiwania dostępu do Usług za pośrednictwem Facebooka lub innego konta w mediach społecznościowych, Moderna może (w zależności od obowiązujących ustawień prywatności użytkownika) automatycznie uzyskać dostęp do informacji przekazywanych na platformie mediów społecznościowych lub za jej pośrednictwem. Moderna może gromadzić i wykorzystywać te informacje do celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w momencie gromadzenia informacji.

g. Wtyczki mediów społecznościowych

Gdy korzystasz z usług, operatorzy mediów społecznościowych mogą umieścić na Twoim komputerze plik cookie, aby móc rozpoznawać osoby, które odwiedziły ich serwis wcześniej. Jeśli podczas korzystania z usług jesteś zalogowany na konto w mediach społecznościowych, wtyczki mediów społecznościowych umożliwiają otrzymywanie informacji, że uzyskałeś dostęp i korzystałeś z Usług. Wtyczki społecznościowe umożliwiają również operatorowi mediów społecznościowych udostępnianie informacji o Twojej aktywności w Usługach lub za ich pośrednictwem innym użytkownikom mediów społecznościowych. Moderna nie kontroluje żadnych treści z wtyczek mediów społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wtyczek mediów społecznościowych, należy zapoznać się ze wszelkimi informacjami dotyczącymi ochrony prywatności i/lub innymi informacjami prawnymi dotyczącymi odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.

h. Za pośrednictwem osób trzecich

Osoby trzecie, które pomagają nam w naszej działalności biznesowej, również gromadzą i wykorzystują informacje (w tym Dane osobowe i Dane dotyczące użytkowania) i mogą udostępniać nam zebrane informacje. Na przykład nasi dostawcy zbierają i udostępniają nam informacje w celu poprawy komfortu użytkowania, możemy przeglądać Twój profil w serwisie LinkedIn lub inny publicznie dostępny profil.

Po uzyskaniu dostępu do jakiejkolwiek usługi interaktywnej zostaniesz poproszony o zgodę („zaakceptowanie”) na podanie żądanych informacji. Możesz zawsze zdecydować się nie podawać żądanych informacji, ale możesz nie być w stanie korzystać z Usługi zgodnie z przeznaczeniem.

4. Jak wykorzystujemy dane osobowe

Możemy wykorzystywać Dane osobowe do następujących celów.

a. Zgoda

Możemy ubiegać się, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych zaufanych osób trzecich, o Twoją oddzielną zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych, na przykład w celu:

 • przekazywania informacji, o które poprosisz i/lub odpowiadania na zapytania przesłane za pośrednictwem witryny internetowej, poczty elektronicznej i/lub telefonu,

 • przeprowadzania pewnych działań rekrutacyjnych, takich jak przetwarzanie podań o pracę,

 • analizowania i ulepszania naszych komunikatów i strategii (w tym poprzez określanie, kiedy e-maile wysłane do Ciebie zostały odebrane i przeczytane),

 • dostosowywania treści, które wyświetlamy na naszej witrynie internetowej,

 • ochrony przed, rozpoznawania, badania i reagowania na oszustwa, nielegalne działania (takie jak incydenty w postaci włamania lub niewłaściwego wykorzystania naszej witryny internetowej) oraz roszczenia i inne zobowiązania,

 • komunikowania się z Tobą w innych celach, które są oczywiste w danych okolicznościach lub o których informujemy Cię podczas gromadzenia przez nas Twoich Danych osobowych.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych, możesz ją w dowolnym momencie wycofać, kontaktując się z nami pod adresem podanym w części „Twoje prawa dotyczące prywatności” zamieszczonej poniżej.

b. Obowiązek prawny

Możemy być zobowiązani na mocy przepisów prawa do gromadzenia i przetwarzania określonych Danych osobowych na Twój temat. Na przykład możemy być zobowiązani do przetwarzania określonych Danych osobowych w związku ze zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych, monitorowaniem jakości, bezpieczeństwa i skuteczności naszych produktów leczniczych, które obejmuje wykrywanie, ocenę i zapobieganie zdarzeniom niepożądanym oraz zgłaszanie ich odpowiednim organom służby zdrowia w celu spełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Zdarzenia niepożądane odnoszą się do niezamierzonych lub niepożądanych zdarzeń występujących po zastosowaniu produktu leczniczego. Czasami mogą one być niewielkie lub mogą również wiązać się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Moderna przetwarza Twoje Dane osobowe w celu spełnienia zobowiązań prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, obowiązujących na całym świecie oraz, w razie potrzeby, w naszym uzasadnionym interesie, który polega ba zapewnianiu odpowiednich standardów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Przepisy dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii są wydawane ze względu na istotny interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego, badań oraz jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych.

c. Interes publiczny

Możemy również przetwarzać Dane osobowe w celu prowadzenia badań naukowych w interesie publicznym.

d. Nasze uzasadnione interesy

Możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe, gdy jest to konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes jako firmy, w tym w celu zarządzania naszą działalnością, promowania jej i doskonalenia oraz zarządzania ryzykiem. Możemy na przykład przetwarzać Twoje Dane osobowe w celu:

 • prowadzenia naszych działań rekrutacyjnych (takich jak ocena kandydata do pracy w ramach działań związanych z zatrudnieniem oraz monitorowanie naszych statystyk rekrutacyjnych),

 • dostosowywania treści, które wyświetlamy na naszej witrynie internetowej,

 • ochrony przed, rozpoznawania, badania i reagowania na oszustwa, nielegalne działania (takie jak incydenty w postaci włamania lub niewłaściwego wykorzystania naszej witryny internetowej) oraz roszczenia i inne zobowiązania,

 • wspierania wywiązywania się z naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych lub zobowiązań umownych wobec rządu Stanów Zjednoczonych jako kontrahenta rządowego lub innych krajów, w zależności od przypadku,

 • dbania o bezpieczeństwo, ochronę lub aktywa witryny internetowej oraz

 • komunikowania się z Tobą w innych celach, które są oczywiste w danych okolicznościach lub o których informujemy Cię podczas gromadzenia przez nas Twoich Danych osobowych.

5. W jaki sposób informacje są udostępniane i ujawniane

Możemy udostępniać i ujawniać informacje w sposób opisany w momencie gromadzenia informacji oraz w sposób opisany poniżej:

a. Dostawcy usług

Możemy korzystać z pomocy osób trzecich w celu świadczenia usług lub wykonywania funkcji zainicjowanych przez użytkowników. Ponadto możemy ujawniać Dane osobowe w celu identyfikacji użytkownika w związku z komunikacją wysyłaną za pośrednictwem naszych witryn lub usług. Możemy również udostępniać informacje, w tym Dane osobowe, naszym usługodawcom w celu wykonywania funkcji, do których ich angażujemy, takich jak analiza danych, projektowanie i konserwacja systemu, obsługa klienta oraz marketing i promocje. Jeśli jest to dozwolone, możemy również oferować użytkownikom możliwość udostępniania informacji znajomym i innym użytkownikom za pośrednictwem Usług.

b. Wymogi prawne

W pewnych okolicznościach Moderna może ujawnić Twoje Dane osobowe w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, nakaz przeszukania, przepis, wiążący nakaz agencji ochrony danych, wniosek rządowy lub inny proces prawny lub regulacyjny. Moderna może ujawnić informacje, jeśli uznamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Moderna lub innych osób.

c. Zmiany korporacyjne

Możemy przekazywać informacje, w tym Twoje Dane osobowe, w związku z fuzją, sprzedażą, przejęciem, zbyciem, restrukturyzacją, reorganizacją, rozwiązaniem, upadłością lub inną zmianą własności lub kontroli przez spółkę Moderna lub dowolną spółkę stowarzyszoną (w każdym przypadku w całości lub w części). W przypadku wystąpienia jednego z tych zdarzeń Moderna dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkowników przed przekazaniem informacji lub objęciem ich różnymi praktykami w zakresie ochrony prywatności.

d. Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych przez pacjentów

Możemy ujawniać Twoje Dane osobowe pracownikom służby zdrowia, lekarzom, opiekunom w związku ze zgłoszeniem przez Ciebie zdarzenia niepożądanego na podstawie Twojej zgody lub zobowiązania prawnego.

6. W jaki sposób informacje są przechowywane i zabezpieczane

Przechowujemy informacje tak długo, jak jest to konieczne i istotne dla naszej działalności oraz zgodnie z zobowiązaniami prawnymi. Przechowujemy Dane osobowe w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zapobiegania oszustwom, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniu i innych działaniach dozwolonych przez prawo. Gdy Twoje Dane osobowe nie są już potrzebne do celów biznesowych firmy Moderna, usuwamy je zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszystkich informacji przekazywanych za pośrednictwem Usług. Nie można jednak zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet. Nie ponosimy odpowiedzialności za przechwycenie lub przerwanie komunikacji ani za zmiany lub utratę danych za pośrednictwem Internetu. Użytkownicy naszych witryn i usług są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich haseł, identyfikatorów użytkowników lub innych form uwierzytelniania związanych z uzyskaniem dostępu do obszarów chronionych hasłem lub bezpiecznych. Każdy dostęp do naszych witryn lub usług za pośrednictwem Twojego identyfikatora użytkownika i hasła będzie traktowany jako autoryzowany przez Ciebie.

Aby pomóc chronić Twoje Dane osobowe, możemy zawiesić Twój dostęp bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli Moderna będzie podejrzewać lub wykryje jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa. Nieuprawniony dostęp do takich obszarów jest zabroniony i może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego.

7. Pliki cookie i podobne technologie

Witryny internetowe firmy Moderna mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie. Kliknij tutaj, aby przeczytać Oświadczenie firmy Moderna dotyczące plików cookie.

8. Twoje prawa do prywatności

Moderna szanuje Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W zależności od obowiązujących Przepisów o ochronie danych mogą przysługiwać Ci pewne dodatkowe prawa (patrz punkt 11 poniżej), ale zawsze będą Ci przysługiwać następujące prawa:

a. Poprawa/aktualizacja danych osobowych

Możesz poprawić lub zaktualizować dane osobowe przekazane wcześniej firmie Moderna, kontaktując się z nami pod adresem privacy@modernatx.com. Prosimy o podanie dodatkowych informacji na temat Twoich związków z firmą Moderna, aby pomóc nam w spełnieniu Twojego żądania.

b. Otrzymywanie komunikatów marketingowych

Podczas rejestracji w celu otrzymywania Usług możesz poprosić o otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje o Moderna, które mogą okazać się przydatne, w tym promocji, ogłoszeń o nowych usługach i produktach. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać tych wiadomości, możesz zrezygnować z subskrypcji i zostać usunięty z naszej listy mailingowej, korzystając z odpowiedniego łącza „Anuluj subskrypcję” zawartego w odpowiednim kanale komunikacji elektronicznej lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@modernatx.com.

WAŻNA UWAGA: Moderna nie może spełnić żądania konsumenta dotyczącego zmiany lub usunięcia informacji przekazanych Moderna przez pracownika służby zdrowia lub konsumenta w związku z niepożądanym działaniem leku ze względu na zobowiązania prawne.

9. Nasza Polityka dotycząca dzieci

Nasze witryny nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Jeśli nie osiągnąłeś pełnoletności w swoim miejscu zamieszkania, możesz odwiedzać naszą witrynę wyłącznie za zgodą lub pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

Jeśli uważasz, że firma Moderna może mieć jakiekolwiek informacje od dziecka lub dotyczące dziecka, skontaktuj się z naszym Biurem ds. Prywatności pod adresem privacy@modernatx.com.

10. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać lub aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, publikując nową wersję na tej witrynie internetowej. W przypadku aktualizacji niniejszego Oświadczenia zmienimy datę „Ostatniej aktualizacji” u góry tej strony. Dalsze korzystanie z usług po Dacie wejścia w życie oznacza akceptację zmienionego Oświadczenia o ochronie prywatności. Zmienione Oświadczenie o ochronie prywatności zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

11. Informacje o ochronie prywatności właściwe dla danej jurysdykcji

Kalifornia

Prawa dotyczące prywatności

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia w wieku poniżej 18. lat i jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszych usług, możesz zażądać usunięcia wszelkich swoich Materiałów użytkownika opublikowanych w naszych usługach. Aby poprosić o usunięcie wkładu użytkownika, odwiedź naszą stronę internetową z żądaniami. (Możesz również zalogować się na swoje konto i usunąć swoje Materiały użytkownika). Moderna zastrzega sobie prawo do zażądania od Ciebie podania informacji, które umożliwią nam potwierdzenie, że Materiały użytkownika, które chcesz usunąć, zostały utworzone i opublikowane przez Ciebie.

Moderna dołoży wszelkich starań w dobrej wierze, aby usunąć Twoje Materiały użytkownika z widoku publicznego tak szybko, jak to możliwe. Należy jednak pamiętać, że wniosek o usunięcie przez nas Twoich Materiałów użytkownika nie zapewnia pełnego ani kompleksowego usunięcia Twoich Materiałów użytkownika. Twoje Materiały użytkownika mogą pozostać na nośnikach kopii zapasowych, w pamięci podręcznej lub mogą być w inny sposób przechowywane przez Moderna do celów administracyjnych lub prawnych, lub Twoje Materiały użytkownika mogą pozostać publicznie dostępne, jeśli Ty lub inna osoba przesłaliście lub ponownie opublikowaliście Twoje Materiały użytkownika na innej witrynie internetowej lub w innej usłudze przed ich usunięciem. Moderna może być również prawnie zobowiązana do nieusuwania (lub niezezwalania na usuwanie) Twoich Materiałów użytkownika.

Punkt 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia zezwala poszczególnym mieszkańcom stanu Kalifornia na żądanie określonych informacji dotyczących ujawniania przez firmę Moderna danych osobowych osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Aby złożyć taki wniosek, napisz lub wyślij wiadomość e-mail na poniższy adres.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów – Informacja dla mieszkańców Kalifornii

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, niniejsza Informacja o ochronie prywatności stanowi uzupełnienie powyższych informacji dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) z 2018 r. daje konsumentom z Kalifornii prawo do uzyskania informacji, jakie dane osobowe na ich temat są gromadzone, w jaki sposób będą wykorzystywane i komu są ujawniane. Konsumenci z Kalifornii mogą mieć prawo do żądania wglądu w swoje dane osobowe i ich usunięcia, a także prawo do żądania, aby ich dane osobowe nie były sprzedawane w zakresie obowiązującym na mocy ustawy CCPA.

Celem niniejszego powiadomienia jest opisanie naszych praktyk dotyczących gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i sprzedaży danych osobowych oraz instrukcji dotyczących składania wniosków o ochronę prywatności danych w ramach ustawy CCPA. Niektóre z Danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy, mogą być wyłączone z ustawy CCPA, ponieważ podlegają regulacjom innych przepisów federalnych i stanowych, które nas dotyczą.

Zbieramy Dane osobowe od Ciebie podczas Twojej interakcji z nami online (za pośrednictwem naszej Witryny, innych naszych witryn internetowych, Aplikacji i Usług) lub offline (np. za pośrednictwem dostawców usług opieki zdrowotnej, jeśli jesteś pacjentem, za Twoją zgodą, jeśli ma zastosowanie). Dane osobowe, które możemy zbierać od Ciebie, będą uzależnione od charakteru naszej interakcji z Tobą, ale mogą obejmować następujące kategorie, które zgromadziliśmy w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy:

Twoje prawa

Mieszkańcom Kalifornii przysługują określone prawa z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

 • Prawo do wiedzy.

  Masz prawo zażądać od nas ujawnienia, jakie dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i sprzedajemy. Proces korzystania z tego prawa opisano poniżej w części Jak złożyć wniosek dotyczący ochrony prywatności danych.

 • Prawo do usunięcia danych.

  Masz prawo zażądać usunięcia wszelkich swoich danych osobowych, które zebraliśmy od Ciebie. Proces korzystania z tego prawa opisano poniżej w części Jak złożyć wniosek dotyczący ochronę prywatności danych

 • Prawo do rezygnacji.

  Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych.

 • Prawo do niepodlegania dyskryminacji.

  Masz prawo do tego, aby nie być dyskryminowanym z powodu korzystania ze swoich praw.

Jak złożyć wniosek o ochronę prywatności danych

Możesz skorzystać ze swojego prawa do wiedzy i prawa do usunięcia, odwiedzając naszą stronę internetową z żądaniami lub dzwoniąc pod numer (844) 971-2551.

Aby przetworzyć wniosek o wgląd lub usunięcie danych, musimy być w stanie zweryfikować Twoją tożsamość z rozsądnym stopniem pewności. Poprosimy Cię o podanie swoich danych kontaktowych i dodatkowych identyfikatorów w oparciu o Twoją relację z nami.

Możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który złoży wniosek o wgląd, usunięcie lub rezygnację ze sprzedaży Twoich danych w Twoim imieniu. Gdy korzystasz z usług upoważnionego przedstawiciela w celu złożenia wniosku o wgląd lub usunięcie danych, musisz udzielić upoważnionemu przedstawicielowi pisemnej zgody na takie działanie, a w pewnych okolicznościach możemy poprosić Cię o weryfikację tożsamości bezpośrednio u nas. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu, że został on przez Ciebie upoważniony do działania w Twoim imieniu.

 • Prawo do wiedzy:

  Należy pamiętać, że możemy nie być zobowiązani do zapewnienia Ci wglądu do konkretnych informacji, które zgromadziliśmy na Twój temat, lub do usunięcia informacji, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości.

 • Prawo do usunięcia:

  W pewnych okolicznościach możemy nie być zobowiązani do usunięcia informacji. Ustawa CCPA obejmuje w szczególności wyjątki, które stanowią, że nie musimy usuwać danych, które, na przykład, są niezbędne do spełnienia zobowiązań prawnych, w tym dotyczących jakości, bezpieczeństwa lub skuteczności produktu lub działania regulowanego przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), przeprowadzenia transakcji, wykrycia incydentów związanych z bezpieczeństwem lub do pewnych innych celów wewnętrznych.

 • Sprzedaż lub ujawnianie danych osobowych:

  Ustawa CCPA definiuje szeroko „sprzedaż” jako udostępnianie, przekazywanie, ujawnianie lub innego rodzaju przekazywanie danych osobowych osobie trzeciej w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie. Udostępniamy dane osobowe usługodawcom, którzy pracują w naszym imieniu i zgadzają się nie wykorzystywać ani nie sprzedawać Twoich danych osobowych do innych celów lub jeśli celowo poleciłeś nam udostępnianie informacji osobom trzecim. Ponadto, za Twoją zgodą, udostępniamy określone dane dotyczące śledzenia aktywności w Internecie, w tym pliki cookie i adres IP wykorzystywany do uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych.

 • Powiadomienie o premii finansowej:

  Moderna nie oferuje zachęt finansowych w zamian za gromadzenie lub sprzedaż danych osobowych. Zapewniamy jednak zniżki i zachęty osobom, które korzystają z naszych produktów i usług, i zapisują się do programów motywacyjnych, które oferujemy od czasu do czasu; rejestracja w tych programach wymaga podania określonych danych osobowych, abyśmy mogli administrować programami i, w niektórych przypadkach, zapewniać Ci marketing i reklamy. Zgodnie z ustawą CCPA może to zostać uznane za ofertę „premii finansowej”, dlatego przekazujemy Ci niniejsze powiadomienie, aby opisać naszą praktykę i w dobrej wierze przedstawić szacunkową wartość Twoich danych osobowych, które możemy gromadzić w związku z programami.

W normalnym toku naszej działalności nie przypisujemy wartości pieniężnej ani innej do danych osobowych, ale zgodnie z ustawą CCPA szacujemy w dobrej wierze, że wartość gromadzonych i wykorzystywanych danych osobowych jest równoważna wartości rabatu lub zachęty finansowej zapewnianej przez nas w tych programach. Aby dokonać tego oszacowania w dobrej wierze, możemy wziąć pod uwagę między innymi (i) kategorie gromadzonych danych osobowych, (ii) oferowane rabaty lub zachęty, (iii) sprzedaż lub korzystanie z naszych produktów i usług przez osoby, które się do nich zarejestrowały, a nie osoby, które tego nie zrobiły oraz (iv) koszty i wydatki, które ponosimy w związku z oferowaniem programów.

Programy motywacyjne wymagają wyrażenia zgody na udział w nich zgodnie z informacjami podanymi na stronie, na której można się zapisać lub wyrazić zgodę na udział w nich. Możesz zrezygnować z uczestnictwa, kontaktując się z nami korzystając z informacji podanych poniżej lub stosując się do warunków podanych podczas rejestracji w programie. Chociaż nie będziemy dyskryminować Cię z powodu korzystania z przysługujących Ci praw wynikających z ustawy CCPA, jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie usunąć takich informacji, jeśli będzie to konieczne do zarządzania wnioskowaną przez Ciebie zachętą lub rabatem i nadal zapewniać Ci taką zachętę lub rabat.

Dane osobowe gromadzone od pracowników, wykonawców, kandydatów i dostawców usług opieki zdrowotnej
 • Pracownicy

  – Jeśli jesteś pracownikiem Moderna i chcesz uzyskać więcej informacji na temat kategorii danych osobowych, które zbieramy od Ciebie, oraz celów, do których dane osobowe będą wykorzystywane, skontaktuj się z nami pod adresem

  privacy@modernatx.com

 • Wykonawcy/Kontrahenci

  – Jeśli jesteś wykonawcą świadczącym usługi dla Moderna i chcesz uzyskać informacje na temat kategorii danych osobowych, które zbieramy od Ciebie jako wykonawcy oraz celów, do których dane osobowe będą wykorzystywane, skontaktuj się z nami pod adresem

  privacy@modernatx.com

 • Kandydaci do pracy

  – Jeśli ubiegasz się o stanowisko w firmie Moderna i chcesz uzyskać informacje na temat kategorii danych osobowych, które firma Moderna zbiera od Ciebie jako kandydata do pracy oraz celów, do których dane osobowe będą wykorzystywane, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności

 • Dostawcy usług opieki zdrowotnej

  – Jeśli jesteś dostawcą usług opieki zdrowotnej, z którym podpisaliśmy umowę i chcesz uzyskać informacje na temat kategorii danych osobowych, które zbieramy od Ciebie, oraz celów, do których dane osobowe będą wykorzystywane, skontaktuj się z nami pod adresem

  privacy@modernatx.com.

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA)

Zgodnie z (COPPA), jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 13. roku życia przekazało Dane osobowe do lub za pośrednictwem strony internetowej bez uprzedniego uzyskania zweryfikowanej zgody rodzica, wykorzystamy te informacje wyłącznie w celu udzielenia bezpośredniej odpowiedzi temu dziecku (lub jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu) i poinformowania dziecka, że nie może korzystać z usług, a następnie usuniemy takie Dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Mieszkańcy stanu Kalifornia, którzy nie są w stanie zapoznać się z niniejszym Powiadomieniem w ramach ustawy CCPA lub uzyskać do niego dostępu z powodu niepełnosprawności, mogą skontaktować się z nami, aby poprosić o dostęp do niniejszego Powiadomienia w ramach ustawy CCPA w innym formacie. Zadzwoń pod numer 1-844-971-2551 lub wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@modernatx.com.

Nevada

Mieszkańcy stanu Nevada podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie prywatności stanu Nevada

Moderna nie sprzedaje Informacji objętych w rozumieniu prawa stanu Nevada. Jeśli chcesz złożyć dalsze zapytanie dotyczące sprzedaży Twoich Informacji objętych w rozumieniu prawa stanu Nevada, odwiedź naszą stronę internetową z zapytaniami.

UE/EOG, Wielka Brytania i Szwajcaria

Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Moderna opiera się na jednej z następujących podstaw prawnych: (A) uzasadnione cele biznesowe, (B) jeżeli wyraziłeś zgodę, (C) w zakresie niezbędnym do spełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych firmy Moderna oraz (D) w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, na mocy której zostałeś zaangażowany.

Twoje prawa/opcje wyboru w zakresie prywatności

W jaki sposób możesz uzyskać o wgląd w przetwarzane przez nas dane osobowe, poprawić je lub usunąć? Masz prawo zażądać wglądu, poprawienia/aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych (w tym informacji dotyczących Twojego stanu zdrowia). Takie żądanie możesz złożyć w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem privacy@modernatx.com. Zapewnimy Ci wgląd w przechowywane przez nas informacje na Twój temat, sprostujemy/zaktualizujemy i/lub usuniemy te informacje, które zostały nam przekazane przez pracownika służby zdrowia lub konsumenta w związku z niepożądanym działaniem leku.

Nie jest technicznie możliwe usunięcie z naszych serwerów każdego rejestru Twoich danych. Konieczność tworzenia kopii zapasowych naszych systemów w celu ochrony informacji przed nieumyślną utratą oznacza, że kopia informacji o Tobie (w tym o zainteresowaniach zdrowotnych) może istnieć w nieusuwalnej formie, która będzie dla nas trudna lub niemożliwa do zlokalizowania.

Niemniej jednak, jeśli jest to dozwolone przez prawo, Moderna usunie Twoje dane osobowe (w tym informacje zdrowotne) przechowywane w bazach danych, które firma Moderna aktywnie wykorzystuje do badań i codziennych działań biznesowych lub przechowywane w innych łatwo dostępnych do przeszukiwania mediach. Ponadto dołożymy uzasadnionych starań, aby nie ujawniać żadnych danych osobowych przechowywanych w niemożliwym do usunięcia formacie po otrzymaniu żądania usunięcia, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Jak możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych? Zgodnie z prawem do przenoszenia danych masz prawo żądać, aby Twoje dane osobowe przekazane Modernie zostały Ci dostarczone w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, pod pewnymi warunkami i można tego zażądać odwiedzając naszą stronę internetową z zapytaniami strona.

Składanie skarg dotyczących prywatności do ICO (Wielka Brytania). Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez Moderna Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo, zasady lub regulacje, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO) pod adresem: https://ico.org.uk/make-a-complaint/.

Składanie skarg dotyczących prywatności do Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych w Szwajcarii. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez Moderna Twoich danych osobowych narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo, zasady lub regulacje, masz prawo złożyć skargę do Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych na adres:

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Jak zarządzamy ujawnianiem świadczeń

Moderna gromadzi dane na temat świadczeń otrzymywanych przez Ciebie od nas, abyśmy mogli wypełniać nasze obowiązki wynikające z Kodeksu IPHA, w szczególności aby firmy musiały dokumentować i ujawniać co roku pewne świadczenia zapewniane bezpośrednio lub pośrednio pracownikom służby zdrowia i innym, odpowiednim decydentom w Europie.

Moderna uznaje uzasadniony interes publiczny w związku z lepszym zrozumieniu relacji finansowych, jakie mają pracownicy służby zdrowia z przemysłem farmaceutycznym w celu zapewnienia transparentności i zaufania do branży farmaceutycznej.

Prawo wymaga od nas poinformowania Cię o podstawie prawnej gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy Moderna jest administratorem danych. W przypadku gdy Moderna przetwarza dane związane z zapewnianymi Ci świadczeniami, Moderna przetwarza te dane na podstawie prawnej. Przestrzeganie przez firmę Moderna Kodeksu IPHA i osiągnięcie tych celów wymaga przetwarzania danych osobowych na Twój temat i na temat świadczeń, które od nas otrzymałeś. Przeprowadziliśmy Ocenę prawnie uzasadnionych interesów i uważamy, że przetwarzanie to jest niezbędne, proporcjonalne i bez nieuzasadnionej szkody dla Ciebie.

Jeśli nie wyrażasz zgody na ujawnianie danych dotyczących świadczeń zapewnianych Ci przez Moderna, możesz zgłosić sprzeciw, pisząc na adres privacy@modernatx.com.

Japonia

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w Japonii (APPI) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, Moderna ujawni dane osobowe, które Moderna posiada Twój temat, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ponadto, jeśli poinformujesz firmę Moderna, że Twoje dane osobowe są niedokładne, firma Moderna dokona przeglądu, sprostowania, dodania lub usunięcia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami i procedurami.

Żądania można składać odwiedzając naszą stronę internetową z żądaniami; należy pamiętać, że może to wymagać opłaty.