Skip to main content
Obszary terapeutyczne

Badania i rozwój

browse:

Wykorzystujemy siłę mRNA, aby stworzyć nową kategorię szczepionek, kóre pozwolą firmie istotnie wpływać na zdrowie ludzi. Obecnie skupiamy się na pięciu obszarach terapeutycznych – chorobach zakaźnych, immunoonkologii, chorobach rzadkich, chorobach układu krążenia i chorobach autoimmunologicznych.

Woman smiling at camera
Microscopic view of cells
Close up of scientific equipment

Czym jest modalność?

Zidentyfikowane technologie, które naszym zdaniem mogą umożliwić powstanie nowej grupy potencjalnych leków mRNA o wspólnych cechach, to grupę tę nazywamy modalnością. Chociaż cząsteczki mRNA w ramach danej modalności mogą być ukierunkowane na różne choroby, mają podobne właściwości, technologię dostarczania i proces produkcyjny.

Modalności Moderna

  • Szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym

  • Ogólnoustrojowe terapie układu wydzielniczego i działające na powierzchni komórek

  • Terapie przeciwnowotworowe

  • Immunoonkologia wewnątrznowotworowa

  • Miejscowe terapie regeneracyjne

  • Ogólnoustrojowe terapie wewnątrzkomórkowe

  • Terapie wziewne stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego

Do tej pory stworzyliśmy siedem modalności, ale nieustannie pracujemy nad zwiększeniem tej liczby w miarę odkrywania leków mRNA.

Obszary terapeutyczne

Infectious diseases

Choroby zakaźne

Świat potrzebuje nowatorskich, innowacyjnych metod, aby stawić czoło zarówno znanym, jak i przyszłym zagrożeniom związanym z chorobami zakaźnymi.

Immuno-oncology

Immunoonkologia

Wykorzystujemy układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania i eliminacji komórek nowotworowych w taki sam sposób, w jaki rozpoznaje on i zwalcza infekcje.

Rare diseases

Choroby rzadkie

Moderna ma świadomość, jak ogromny wpływ mają choroby rzadkie na pacjentów i ich rodziny, zwłaszcza gdy nie istnieją skuteczne opcje leczenia.

Cardiovascular disease

Choroby układu krążenia

Kontynuujemy badania nad zastosowaniem mRNA w potencjalnym leczeniu chorób układu krążenia i innych niedokrwiennych chorób naczyniowych, aby znaleźć odpowiedź na istotne, niezaspokojone potrzeby zdrowotne i poprawić jakość życia pacjentów.

Autoimmune diseases

Choroby autoimmunologiczne

Opracowujemy kilka potencjalnych terapii mRNA, które w naszej ocenie mogą pomóc milionom pacjentów zmagających się z chorobami autoimmunologicznymi.


Chcesz wiedzieć więcej?

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat programów przygotowywanych przez firmę Moderna, kliknij poniżej.