Skip to main content

Blog: Voordelen én valkuilen van AI [deel 2]

In mijn vorige blog legde ik uit hoe artificial intelligence (AI) de potentie heeft om een enorme versneller te zijn in de medische wereld. Zo kunnen we vaccinontwikkeling terugbrengen tot 100 dagen en met behulp van AI infectieziekte-uitbraken voorspellen. Maar er is meer om gepersonaliseerde medicijnen en vaccins sneller beschikbaar te maken voor patiënten.

Nieuwe ideeën najagen

Met AI kunnen we tot nieuwe oplossingen komen waar het momenteel nog aan ontbreekt. Zo maakt ons mRNA Access Programma het mogelijk voor externe onderzoekers om onderzoek te doen naar nieuwe oplossingen. Onderzoekers kunnen de genetische code van een antigeen van een specifiek pathogeen insturen naar onze digitale omgeving. Met de genetische code worden door Moderna mRNA's in lipid nanoparticles gemaakt die voor onderzoek gebruikt kunnen worden. Zo ontstaat er een versnelling in het onderzoek. En tegelijk maken we ons daarmee hard voor samenwerking en onderzoek naar onderbelichte aandoeningen. Een goed voorbeeld daarvan is het @LUMC-onderzoek naar infecties door parasitaire wormen. Sinds kort is bekend in welke mate het immuunsysteem reageert op deze infecties. Parasitaire wormen kunnen herinfecties veroorzaken. Dit is een probleem, maar hier zijn nog geen vaccins voor beschikbaar. Nieuwe vaccins kunnen helpen om de cyclus van herbesmetting te doorbreken. De mogelijkheden van AI om, in combinatie met ons mRNA-platform, oplossingen te vinden voor onderbelichte of onopgeloste ziektebeelden zijn in mijn ogen ongekend.

Bewust van de voordelen én de valkuilen

We zijn ons bij Moderna ook bewust van de risico’s van AI. In onze trainingen waarschuwen we voor de ongewenste vooroordelen die in een resultaat kunnen sluipen. De oorzaak ligt bijv. in de datasets waarmee je het systeem voedt: bij het werven van nieuwe medewerkers kan er bijvoorbeeld een voorkeur ontstaan voor een mannelijke kandidaat als je datasets uit het verleden gebruikt waarin meer mannen voorkomen voor een bepaalde functie. Maar het werkt ook omgekeerd: AI kan de vooroordelen wegnemen die bij mensen leven. Bijvoorbeeld door de blinde vlek te voorkomen die ontstaat als een klinische onderzoekspopulatie volledig bestaat uit witte mannen uit westerse landen en er met AI juist meer diversiteit in klinisch onderzoek komt. Menselijke intelligentie blijft altijd nodig voor het juiste perspectief. De mens moet zich blijven afvragen: hoe voeden we AI, kloppen de brondata, stellen we de juiste vragen? En kloppen de uitkomsten wel? Een machine kan nog niet zelf bedenken welke datasets hij nodig heeft en wat de kaders zijn waarbinnen wij onze beslissingen nemen. Daar staat tegenover dat een AI-systeem artsen al kan helpen bij het maken van snellere en betere diagnoses. Zo kunnen we onnodige operaties en dure behandelingen voorkomen. Mijn visie is kortgezegd: mens en AI moeten hand in hand gaan. Bij Moderna trekt Digital dan ook samen op met Legal & Compliance.

Sneller, toegankelijker en betaalbaarder

Een voor mij minstens zo spannende bijdrage van AI kan liggen in het tempo waarin we de juiste behandeling bij de patiënt krijgen. Daarbij denk ik niet alleen aan de versnelling van het fysieke logistieke proces, maar ook aan de procedures rondom markttoegang. Hoe versnellen we de processen rondom registratie en vergoeding? AI kan daar hopelijk verrassende oplossingen voor aandragen. Ook de betaalbaarheid van behandelingen is daarin een essentieel aspect. Hoe kan AI helpen in het vinden van structureel meer budget voor vaccins? Daar kunnen we overheden mee helpen en ook zorgen dat vaccins onderdeel worden van preventiedoelen. Niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten. Wellicht komt zelfs de heilige graal in zicht: (gepersonaliseerde) medicijnen en vaccins die sneller de patiënt bereiken, maar toch betaalbaar zijn voor iedereen. In die toekomst geloven we bij Moderna graag.

Meer weten over AI bij Moderna? In mijn eerste blog vertel ik hoe Moderna AI toepast op vele plaatsen in de organisatie en met hulp van AI vaccinontwikkeling terugbrengt tot 100 dagen.

NL-MRNA-2300012