Skip to main content
MESH Warsaw

Moderna Enterprise Solutions Hub w Warszawie

browse:

Moderna Enterprise Solutions Hub w Warszawie (MESH Warsaw) to centrum usług biznesowych utworzone w celu wsparcia globalnej infrastruktury firmy Moderna. MESH Polska jest częścią globalnej sieci MESH Network. Biuro w Warszawie wspiera organizację Moderny na całym świecie w obszarze szeroko pojętych finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa farmakologicznego, usług IT, łańcucha dostaw, doradztwa prawnego oraz regulacyjnego i innych funkcji. Nieustannie też rozwijamy nowe obszary działalności.

Poland's Office
Polish office

MESH Globalna sieć

Business Award

Nasz cel

Naszym celem jest zwiększanie produktywności i umożliwianie wzrostu poprzez budowanie skalowalnej

i efektywnej kosztowo platformy dla kluczowych zasobów w zakresie poszczególnych funkcji, ze zróżnicowanym kapitałem ludzkim i naciskiem cyfryzację, tam gdzie jest ona możliwa.

Mindset 1: We act with urgency

Nasza misja

Jesteśmy po to, aby zapewnić naszym zespołom funkcjonalnym platformę z najlepszymi talentami i rozwiązaniami, które pozwolą nam oddziaływać na zdrowie ludzi poprzez leki i szczepionki oparte na technologii mRNA.

Icon - Science - Magnifying Glass

Nasza wizja

Dzięki platformie MESH chcemy stać się czołową organizacją świadczącą najwyższej jakości usługi biznesowe, stale poszukującą optymalnych rozwiązań, aby budować najlepszą odsłonę firmy Moderna i zaspokajać aspiracje naszych pracowników.

Umożliwiamy firmie Moderna budowanie i skalowanie poprzez

three people organizing

Wsparcie różnych działów w firmie Moderna

Dostarczamy usługi i rozwiązania dla prawie wszystkich działów w firmie Moderna: finansów, zaopatrzenia, medycznego, HR, łańcucha dostaw, prawnego, cyfryzacji, zarządzania projektami i zarządzania usługami w całym regionie międzynarodowym z procesami na skalę globalną.

Lot of people working

Dążenie do doskonałości operacyjnej

Jesteśmy stale rozwijającą się organizacją zajmującą się nauką i rozwojem, dysponującą dużymi możliwościami w zakresie osiągania doskonałości operacyjnej we wszystkich działach. Optymalizujemy procesy, aby obniżyć koszty, zwiększyć szybkość i poprawić ogólną wydajność, umożliwiając większą elastyczność i konkurencyjność.

🇵🇱Poland > Fostering a culture and team building

Wsparcie kultury pracy i budowanie zespołów

Budowanie zespołów i kultury jest priorytetem dla MESH w Warszawie. Wspieramy możliwości ciągłego rozwoju naszych pracowników poprzez:

  • organizowanie działań skoncentrowanych na wzajemnym poznawaniu siebie i poszczególnych działów, a także współpracy międzydziałowej

  • promowanie świadomości zdrowotnej i dobrego samopoczucia w zespołach

  • angażowanie się w różne aktywności sportowe w celu promowania współpracy, wsparcia i zdrowego stylu życia

  • angażowanie pracowników w różne inicjatywy ESG (czyli koncepcje zrównoważonego rozwoju w oparciu o środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny), w tym w wolontariat i działalność charytatywną

  • zapewnianie pracownikom możliwości uczenia się i rozwoju

1/3